LA IMPORTÀNCIA DELS RISCOS PSICOSOCIALS AL TREBALL

Joan Bonada, delegat de la CGT al Comitè d’Empresa de TSC Zona Franca: «Durant anys, no s’ha prestat la importància necessària als Riscos Psicosocials. Això ha produït i produeix la gran majoria de baixes per depressió al nostre sector. És vital revertir la situació amb la màxima prioritat per evitar greus conseqüències en la salut física i mental dels/de les companys/es»

I. Què són els riscos psicosocials.

Els riscos psicosocials:

Són tots aquells factors que fan referència a les condicions de treball presents en una situació laboral relacionats amb;

L’organització

El contingut

La realització de la feina.

Aquests continguts tenen la capacitat d’afectar a la salut  física, psíquica o social del treballador/a”.

En general, encara no donem la importància que mereixen tots aquells aspectes relacionats amb els riscos psicosocials associats a la feina. Tot i que fa anys que està demostrada la relació entre aquests i l’afectació en la salut dels treballadors i treballadores, no hi ha prou consciència que cal prendre mesures per corregir-los. Però, quins són?

Es poden classificar en els següents aspectes:

Partint d’aquests punts podem anar fent un desplegament de tot el que està relacionat amb cadascuna d’aquestes definicions bàsiques.

Càrrega mental:

Segons la psicòloga Isabel de Arquer, fa referència al “[conjunt de tensions induïdes per una persona per les exigències del treball mental que realitza…]”. [“… impliquen fonamentalment processos cognitius, processament d’informació, i aspectes afectius; feines de molta intensitat i duració de l’esforç mental de la persona (concentració, atenció, memòria, coordinació d’idees, presa de decisions, etc.)”].

En definitiva, les exigències de la tasca que es realitza (atenció sostinguda, tractament d’informació, responsabilitat, duració i continguts), a més dels aspectes de l’entorn (il·luminació, condicions climàtiques, sorolls), els factors socials (tipus d’organització, estructura de grup, cohesió, jerarquia de comandament, conflictes i contacte social), etc., determinen aquesta càrrega mental.

Autonomía:

Segons Karasek, l’autonomia fa referència al fet de “tenir capacitat o recursos que l’organització proporciona a les persones per prendre decisions en la planificació i execució de la feina”. L’estrès no depèn tant del fet de tenir molta feina, sinó de no tenir capacitat per a resoldre-la amb eines pròpies. 

Contingut de la feina:

Són tots aquells aspectes relacionats amb el tipus de feina que es realitza i les seves condicions: feina repetitiva, tasques que requereixen molta atenció, feina amb un nivell de tensió elevat, etc.

Supervisió:

Segons la metodologia d’avaluació de la FSICO4.0,  fa referència a les formes de control sobre la feina; la que exerceix el treballador amb la seva participació en els diferents aspectes de la seva feina, i el de l’organització sobre el seu treball a través de la supervisió.

Definició de rol:

Fa referència a aquells aspectes concrets que cada treballador té assignats. Claredat i definició exacta de les tasques a realitzar i com efectuar-les.

Relacions personals/interès pel treballador:

Tot el que té relació amb el suport i la relació amb companys i/o superiors jeràrquics

Al meu cap li preocupa el meu benestar

El meu cap presta atenció en mi

El meu cap és hostil o conflictiu amb mi

El meu cap m’ajuda a que tregui la feina endavant

Companys hostils

Companys mostren interès en mi i la meva feina

Companys són agradables”

Companys fomenten el treball en equip

A més, els factors socials i de l’organització es poden definir, segons NTP534, com aquells que inclouen “el tipus d’organització laboral (estructura de comunicació i relacions), clima social de l’empresa, factors de grup (estructura, cohesió), jerarquia de comandament, relació amb els clients…”.

Per tant, hem de tenir en compte aquests aspectes, entre altres. La primera qüestió com a delegats/es de prevenció és demanar una avaluació de riscos. Avaluació que estan obligats a fer i en la qual s’analitzen aquests aspectes desglossadament per tenir informació més fiable i poder actuar sobre aquests.

1 comentari a “LA IMPORTÀNCIA DELS RISCOS PSICOSOCIALS AL TREBALL”

  1. Aparte del desgaste siquico, tambien se conjunta con el desgaste fisico, por eso el incapie para jubilarse a los 60 años!!

    Respon

Feu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.