TSC ES DESENTÉN DE PART DE LES SEVES FUNCIONS EN HORARIS FESTIUS

Desde la CGT Catalunya volem deixar molt clar que no permetrem més faltes de respecte, prepotència i comentaris de coacció als companys de coordinació, per part d’un personal que no compleix en les seves funcions (tot i que suposem que a l’hora de cobrar, no deuen posar tantes pegues). Se’ns ha acabat la paciència, després de mesos de posar-ho en coneixement de RRHH, direcció, etcètera. Comandaments intermitjos, que no respecten als qui exerceixen altres funcions, i que passen directament de les seves funcions. Amb el clima laboral que genera aquesta deixadesa i desconsideració, i l’atenció que s’ofereix a la ciutadania que espera respostes i solucions.

MENOS CHARLAS Y MÁS IGUALDAD REAL

En Falck, por ejemplo, deniegan lactancias compactadas si no es en los meses que ellos quieren, rechazan conciliaciones familiares, crean desigualdades entre hombres y mujeres, o incluso exponen a un riesgo alto a las compañeras embarazadas al no hacer que les den la baja desde el minuto uno. Evidentemente, la misma empresa que se declara super feminista, pero que antepone los intereses económicos a la salud de las compañeras.