TSC ES DESENTÉN DE PART DE LES SEVES FUNCIONS EN HORARIS FESTIUS

Desde la CGT Catalunya volem deixar molt clar que no permetrem més faltes de respecte, prepotència i comentaris de coacció als companys de coordinació, per part d’un personal que no compleix en les seves funcions (tot i que suposem que a l’hora de cobrar, no deuen posar tantes pegues). Se’ns ha acabat la paciència, després de mesos de posar-ho en coneixement de RRHH, direcció, etcètera. Comandaments intermitjos, que no respecten als qui exerceixen altres funcions, i que passen directament de les seves funcions. Amb el clima laboral que genera aquesta deixadesa i desconsideració, i l’atenció que s’ofereix a la ciutadania que espera respostes i solucions.

NOSOTR@S TRABAJAMOS NOSOTR@S VOTAMOS NOSOTR@S DECIDIMOS

Queremos acabar con las oscuras negociaciones que lastran nuestras condiciones laborales y derechos, o por lo menos hacerlas más difíciles, pues todas sabemos que para erradicarlas habría que cortar de raíz y eso significa acabar con los liberados y sus sindicatos pactistas.