EN HONOR A LA VERITAT

CCOO va aprendre a mentir dels millors, dels quals cada cop estan més assenyalats per vendre a la classe treballadora (Manifestació del 28 d’octubre del 2021, on van estar amagats sota les taules dels seus amos, la patronal).

Fem aquest comunicat responent a les informacions que la secció sindical de CCOO a l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara, està difonent acusant-nos de “donar informacions falses i de desinformar”.

En primer lloc, la sentència 96/2022 del jutjat de Lleida de març de 2022 en l’apartat cinquè dels “HECHOS PROBADOS”, s’especifica literalment referint-se a la demanda: Interpuesta por el Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) el 26-9-17”. (pàg.2) En la part de la sentència “FUNDAMENTOS DE HECHO” en el punt segon es diu literalment: “Según se ha considerado en el relato fáctico, interpuesta por el Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) demanda de conflicto colectivo”(pàg 4 i 8) de l’esmentat document.

En segon lloc, es diu que estem “traslladant informació falsa” quan afirmem que “l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara no disposa de Pla d’Igualtat”. L’empresa va redactar un Pla d’Igualtat l’any 2019. Fins al passat dia 21 de febrer de 2023 no s’ha signat aquest Pla. En l’acta 14 de 21 de febrer de 2023 que es va reunir la comissió d’Igualtat, que és un òrgan paritari format per representants dels treballadors i representant de l’empresa, en el desenvolupament del punt 1. de l’ordre del dia s’especifica que “Els delegats presents que estan conformes amb el Pla d’Igualtat procedeixen a la seva signatura:” i llista els noms dels representants dels Sindicats, CCOO, UGT i FS-TES. Queda provat, doncs, que CGT no ha signat aquest Pla d’Igualtat.

A més quan es diu que “Egara si té el seu Pla d’Igualtat tal com exigeix la llei” un cop més es falta a la veritat.

Des del 14 de gener de 2021 els plans d’igualtat s’han d’inscriure obligatòriament al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (RECOP), d’acord amb el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/201, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Ara com ara no ens consta aquest registre.

Podem continuar afirmant, sense faltar a la veritat, que l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara no té Pla d’igualtat tal com exigeix la legislació vigent.

Posem a disposició de tothom, tant la sentència 96/2022 com l’acta 14 de la comissió d’igualtat, perquè pugui comprovar que el Sindicat CGT mai fa afirmacions ni dona informació sense abans haver contrastat totes les dades.

Exigim una rectificació per part de la secció sindical de CCOO a l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara.

Es podrà estar d’acord, o no, amb les accions o la manera de procedir del Sindicat CGT, però el que no estem disposades a tolerar és que es difami de manera gratuïta. CGT no deixarà impunes aquestes actituds.

La discrepància sempre és benvinguda, però des del respecte, més escrupolós, a les persones i al col·lectiu que representem en aquesta empresa.

NO ENS VENEM!!! NO ENS RENDIM!!!

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.